เว็บดูซีรีย์ออนไลน์ ซีรีย์ฝรั่ง ซีรีย์เกาหลี จีน ญี่ปุ่น พากย์ไทย ซับไทย

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 33.05K

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน

ดูหนังเรื่อง Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ด้วยปณิธานเพื่อปวงชนอันแรงกล้า ก่อเกิดจอมบัลลังก์ยอดศรัทธาแห่งแผ่นดิน ปลายศตวรรษที่สิบแปดรัชสมัยของ พระเจ้าจองโจ(ลีซาน) พระราชาลำดับที่ยี่สิบสองของราชวงศ์โชซอน ซึ่งในประวัติศาสตร์ห้าร้อยปีของราชวงศ์โชซอน พระเจ้าจองโจนับว่าทรงเป็นพระราชาที่ทรงประสบมรสุมและปัญหาต่าง ๆ มากที่สุดพระองค์หนึ่ง แต่ด้วยความที่พระองค์ทรงมีปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนของพระองค์มี ชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์จึงทรงพยายามที่จะการปฏิรูปและปรับปรุงประเทศชาติในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการปกครอง พระองค์ทรงสลายความบาดหมางของกลุ่ม

 


Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 1

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 2

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 3

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 4

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 5

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 6

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 7

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 8

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 9

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 10

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 11

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 12

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 13

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 14

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 15

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 16

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 17

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 18

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 19

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 20

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 21

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 22

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 23

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 24

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 25

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 26

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 27

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 28

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 29

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 30

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 31

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 32

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 33

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 34

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 35

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 36

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 37

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 38

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 39

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 40

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 41

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 42

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 43

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 44

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 45

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 46

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 47

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 48

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 49

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 50

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 51

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 52

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 53

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 55

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 56

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 57

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 54

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 58

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 59

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 60

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 61

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 62

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 63

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 64

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 65

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 66

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 67

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 68

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 69

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 70

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 71

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 72

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 73

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 74

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 75

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 76

Yi san - ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน - ตอนที่ 77 (ตอนจบ)


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

ซีรีย์จีน | ซีรีย์เกาหลี | ซีรีย์ใหม่ | ดูซีรีย์ | ดูซีรีย์ทั้งหมด | ดูซีรีย์ฮิต | ดูซีรีย์ฟรี | ดูซีรีย์ซับไทย | ดูซีรีย์US | ซีรีย์ฟรี | | ซีรีย์เกาหลี | ซีรีย์พากย์ไทย | ซีรีย์จบแล้ว |

แฟนเพจ